Lisa Walter

 

Jag är beteendevetare och har kompletterande utbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt, MI (Motiverande Samtal), KBT (Kognitiv Beteendeterapi), NLP (Neurolingvistisk  Programmering) och handledning i psykosocialt arbete.


Jag har en yrkesbakgrund som rehabiliteringssamordnare, socialsekreterare, coach och projektledare. Jag har tio års erfararenhet av myndighets-samverkan från olika arbetsplatser och olika delar av landet.


Jag arbetar alltid framtids- och lösningsinriktat då jag är övertygad om att det är det effektivaste och roligaste sättet att skapa positiva förändringar.