Handledning

 

Jag bedriver handledning från ett lösningsfokuserat perspektiv, vilket innebär att mitt arbetssätt är lösningsfokuserat men att de som handleds kan arbeta utifrån andra modeller.


Handledning är ett effektivt verktyg, för arbetsgrupper eller enskilda medarbetare, för att skapa en positiv och gynnsam utveckling i arbetet. Det kan gälla såväl klientarbete som utvecklingen av arbetsgruppen eller organisationen. Innehållet i handledningen styrs av det de handledda tar upp och vill ha hjälp med och kan således innehålla ärenden/fallbeskrivningar, metodutveckling, process/organisation, utbildningsmoment och resonemang kring förhållningssätt. Handledningen sätter fokus på det som fungerar, på de resurser ni besitter och på det ni vill utveckla så att ni stärks i ert framtida arbete.