Introduktion till lösningsfokus


I föreläsningen beskrivs hur lösningsfokus skiljer sig från det traditionella problemfokuserade arbetssättet. Deltagarna får en inblick i det grundläggande tankesättet som präglar lösningsfokus, de viktigaste begreppen och verktygen. Föreläsningen varvas med övningar, reflektioner och fallstudier. Deltagarna kommer att få prova några enkla verktyg som de kan ha nytta av i sitt arbete. I föreläsningen berörs bland annat hur man


- skapar ett gott samarbete med sina klienter

- upptäcker och synliggör befintliga resurser

- startar förändringsprocesser

- skapar tilltro och engagemang

- hittar och förstärker motivation

- utvecklar attraktiva målsättningar

- bygger lösningar